Arbeidskraft

Flexjob hjelper deg med rekruttering og bemanning. Vi har løsninger for faste ansettelser, management for hire, innleie og vikarer i et vidt spekter av fagområder.

Arbeidskraft

Flexjob hjelper deg med rekruttering og bemanning. Vi har løsninger for faste ansettelser, management for hire, innleie og vikarer i et vidt spekter av fagområder.

Hva kan FLEXJOB gjøre for mitt firma?

Flexjob Fosen har god erfaring på utleie arbeidskraft.
Flexjob Fosen bistår bedrifter i rekrutteringsprosesser.
Flexjob Fosen er en seriøs og profesjonell samarbeidspartner (lik lønn for likt arbeid).
Flexjob Fosen kan tilby sine kunder DISK analyser ved rekruttering.
Flexjob Fosen samarbeider tett med det offentlige, media og profesjonelle aktører på sosiale media.
Flexjob Fosen samarbeider tett Fosen Facility Solutions AS og kan tilby tjenester utover bemanning.

Hva kan FLEXJOB gjøre for mitt firma?

Flexjob Fosen har god erfaring på utleie arbeidskraft. Flexjob Fosen bistår bedrifter i rekrutteringsprosesser. Flexjob Fosen er en seriøs og profesjonell samarbeidspartner (lik lønn for likt arbeid).

Flexjob Fosen kan tilby sine kunder DISK analyser ved rekruttering. Flexjob Fosen samarbeider tett med det offentlige, media og profesjonelle aktører på sosiale media. Flexjob Fosen samarbeider tett Fosen Facility Solutions AS og kan tilby tjenester utover bemanning.

Hvorfor skal mitt firma velge FLEXJOB?

Flexjob Fosen er et bemanningsselskap som tilbyr fl eksible og effektive bemanningsløsninger.
Flexjob Fosen er medlem i StartBank & NHO.
Flexjob Fosen har en liten og effektiv administrasjon, samt samarbeid med NAV Eures.
Det betyr at vi har ressurser til å dekke bemanningsbehovet som ditt fi rma måtte ha.
Administrasjonen i Flexjob Fosen har bred kompetanse – dette bidrar sterkt til forenkling av
kommunikasjonen mellom innleier-bedriften og ansatte og som gjør hele innleieprosessen mye enklere.
Vi kjenner det lokale og regionale markedet godt.
Flexjob Fosen har gode referanser fra små og mellomstore aktører.

Hvorfor skal mitt firma velge FLEXJOB?

Flexjob Fosen er et bemanningsselskap som tilbyr fl eksible og effektive bemanningsløsninger.
Flexjob Fosen er medlem i StartBank & NHO.

Flexjob Fosen har en liten og effektiv administrasjon, samt samarbeid med NAV Eures.
Det betyr at vi har ressurser til å dekke bemanningsbehovet som ditt fi rma måtte ha.

Administrasjonen i Flexjob Fosen har bred kompetanse – dette bidrar sterkt til forenkling av
kommunikasjonen mellom innleier-bedriften og ansatte og som gjør hele innleieprosessen mye enklere.

Vi kjenner det lokale og regionale markedet godt. Flexjob Fosen har gode referanser fra små og mellomstore aktører.

Hvordan arbeider FLEXJOB for mitt firma?

Flexjob Fosen strekker seg mot kundens behov for rett kompetanse til rett tid.
Gode kandidater blir presentert ute hos din bedrift, enten det dreier seg om prosjektansettelse,
vikariater eller rekruttering til faste ansettelser.
Flexjob Fosen ønsker tett oppfølging med kunde og ansatte under hele utleieperioden.

Hvordan arbeider FLEXJOB for mitt firma?

Flexjob Fosen strekker seg mot kundens behov for rett kompetanse til rett tid. Gode kandidater blir presentert ute hos din bedrift, enten det dreier seg om prosjektansettelse, vikariater eller rekruttering til faste ansettelser.

Flexjob Fosen ønsker tett oppfølging med kunde og ansatte under hele utleieperioden.

Hvordan kommer vi igang med samarbeidet?

Ta kontakt med oss på på telefon: 911 87 110 eller e-mail: post@flexjob.no eller benytt vårt kontaktskjema.

Hvordan kommer vi igang med samarbeidet?

Ta kontakt med oss på på telefon: 911 87 110 eller e-mail: post@flexjob.no eller benytt vårt kontaktskjema.

Rekrutteringen

Rekrutteringen

1 REASEARCH – finne kandidater på ønsket bransje med med riktig kompetanse
Via egne kanaler og utvalgte eksterne kanaler/media fra oppdragsgiver
2 INTERVJU med påfølgende referanse sjekk
3 UTVELGELSE av kandidater og presentasjon til kunde
4 LEVERE utvalgt kandidat med riktig oppsatt bekledning og utstyr etter kundens spesifikasjoner
5 OPPFØLGING underveis av kandidaten, basert på informasjon fra oppdragsgiver
Vi ønsker å være en ryddig samarbeidspartner som er opptatt av kontinuitet, tett samarbeid,
kvalitet og oppfølging på det mannskap vi til enhver tid leverer. Flexjob er Statbank registerert
og er opptatt av å følge gjeldende lover og forskrifter innen bemanningsbransjen.
1 REASEARCH – finne kandidater på ønsket bransje med med riktig kompetanse. Via egne kanaler og utvalgte eksterne kanaler/media fra oppdragsgiver
2 INTERVJU med påfølgende referanse sjekk
3 UTVELGELSE av kandidater og presentasjon til kunde
4 LEVERE utvalgt kandidat med riktig oppsatt bekledning og utstyr etter kundens spesifikasjoner
5 OPPFØLGING underveis av kandidaten, basert på informasjon fra oppdragsgiver
xxx
Vi ønsker å være en ryddig samarbeidspartner som er opptatt av kontinuitet, tett samarbeid, kvalitet & oppfølging på det mannskap vi til enhver tid leverer.

Flexjob er Statbank registerert og er opptatt av å følge gjeldende lover & forskrifter innen bemanningsbransjen.